View Photos view photos
Copied Link

Kosma Etolou IV

id: 55

Furnished apartment in
Marousi, Athens

3 Bedrooms Furnished Apartment 3
Bedrooms
1.5 Bathrooms Furnished Apartment 1.5
Bathrooms
117 sq. m. Furnished Apartment 117
sq. m.
Furnished Apartment with Garage Space
Garage Space
1 Floor Furnished Apartment 1
Floor
Furnished Apartment with Elevator
Elevator
close