View Photos view photos
Copied Link

Grigoriou Lampraki II

id: 552

Furnished apartment in
Kifisia, Athens

3 Bedrooms Furnished Apartment 3
Bedrooms
1.5 Bathrooms Furnished Apartment 1.5
Bathrooms
140 sq. m. Furnished Apartment 140
sq. m.
Furnished Apartment with Parking
Parking
2 Floor Furnished Apartment 2
Floor
Furnished Apartment with Elevator
Elevator
close